หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ แพ็คเกจทัวร์  บริการของเรา  ภาพประทับใจ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทัวร์ลาว

ไฮโซ หลวงพระบาง
 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ (QV)

ไฮไลท์ : วัดใหม่สุวันพูมาราม แม่น้ำโขง แม่น้ำคาน พระธาตุพูสี พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดแสนสุขารมณ์ วัดเชียงทอง น้ำตกกวางสี
ตลาดเช้า ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท
พิเศษ : ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว (พร้อมข้าวเหนียว+ข้าวต้มมัด+ที่นั่งหน้าตำหนักกลาง บนถนนสักรินทร์)
พิเศษ : มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สบายดี ไฮโซ หลวงพระบาง 
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ (QV)

วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลวงพระบาง  3วัน  2คืน (FD)
โดยสายการบินแอร์เอเชีย

• สุดคุ้ม... ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง 
• ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
• ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น
• ชมน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-ลาวและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว **

      ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

• สุดคุ้ม... ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวง      พระบาง
• นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
• ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
• ชมน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
• ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น
• ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน          หลวงพระบาง 1 คืนหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์  3วัน  2คืน (TG)
โดยสายการบินไทย

• สุดคุ้ม... ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง และชมเมืองหลวงใหม่ นคร          เวียงจันทน์
• ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
• ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น
• ชมน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี
• ชมประตูประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ประตูชัย นมัสการ วัดพระธาตุ    หลวง
• ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าหลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์ พักหลวงพระบาง
   1 คืน วังเวียง 1 คืน

** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-ลาวและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว **

      ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             บริษัท เอกทราเวล 51 จำกัด 
                                    Ake Travel 51 Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่ :
53/32 ซ.วิภาวดี 50 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สาขาหัวหิน : เลขที่ 256/9 ซ.94/3 (ข้างการไฟฟ้าหัวหิน) ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์/Tel : 02-941-2550 โทรศัพท์/Tel : 032-533-350
แฟ็กซ์/FAX : 02-941-2551 แฟ็กซ์/FAX : 032-533-351
มือถือ/Mobile : 080-115-5151 มือถือ/Mobile : 092-559-2424, 080-429-5500
อีเมล/E-Mail : Aketravel51@hotmail.com


 
  
view