หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ แพ็คเกจทัวร์  บริการของเรา  ภาพประทับใจ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทัวร์อินเดีย

มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี 
 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน Air Asia (FD)

HIGHLIGHT

> ชมเขาคิชฌกูฎ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปรินิพพาน

> ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดเเห่งเเรกในพระพุทธศาสนา 

> ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเเสดงปฐมเทศนา

> ล่องเรือสู่เเม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรเเม่น้ำ          คงคา

> ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

>ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

>**พิเศษ!! พักโรงเเรมหรู 4 ดาว!!**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อินเดีย Quality Time ทัชฮาล ชัยปุระนครสีชมพู
 5 วัน 2 คืน
โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

Amber Fort ป้อมปราการที่ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรม ระหว่างศิลปะฮินดู และศิลปะราชปุต "ทัชมาฮาล" อนุสรณ์เเห่งความรักอันลือชื่อเเละ "อักราฟอร์ด"ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ - นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน-พระราชวังเเห่งลายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรม อันโดดเด่นสวยงาม - หอคอยหินอ่อนเเละหินทรายสีเเดง "Qutb Minar"หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย - ประตูเมืองดินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายเเดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี่"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             บริษัท เอกทราเวล 51 จำกัด 
                                    Ake Travel 51 Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่ :
53/32 ซ.วิภาวดี 50 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สาขาหัวหิน : เลขที่ 256/9 ซ.94/3 (ข้างการไฟฟ้าหัวหิน) ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์/Tel : 02-941-2550 โทรศัพท์/Tel : 032-533-350
แฟ็กซ์/FAX : 02-941-2551 แฟ็กซ์/FAX : 032-533-351
มือถือ/Mobile : 06-3697-8965 มือถือ/Mobile : 06-3697-8965,0852196719
อีเมล/E-Mail : aketravel51center@hotmail.com


 
  
view